ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นป.1 และม.1 (เพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เรื่อง กำหนดปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะรอบที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป(ครูผู้สอน)
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (รอบที่ 1)
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 63
ใบสมัครพนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 63
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 63
การประชุมรูปแบบนวัตกรรมทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 63
ศน.มาติดตามโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 63
เอกสารรายงานตัวสำหรับนักเรียนทุกคน
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 63
ประกาศถึงนักเรียน ศส.ชม.
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 63
สำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 63