ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วิทยาลัยเทคนิคสารภี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 9 เมษายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคสารภี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนทวิศึกษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สาขาวิชาการบัญชี 15 คน สาขาวิชาการโรงแรม 24 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 คน และสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 16 คน ที่เข้ารับใบประกาศประกาศนียบัตร โดยมี นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี

โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2564,00:03   อ่าน 62 ครั้ง