ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
วันที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายศุภกร ศรีศักดา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2564,22:13   อ่าน 93 ครั้ง