ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่”
วันที่ 2 เมษายน 2564 กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีหน่วยการที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้ง คือ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะทำงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่ทุกหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2564,01:26   อ่าน 69 ครั้ง