ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมสะเต็มและโค้ดดิ้งสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการอบรมสะเต็มและโค้ดดิ้ง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมี นางประกาทิพย์ ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสงเคราะห์เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมีนายพัฏกร์ ศูยน์จันทร์ ครูจากโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว เป็นวิทยากรในการอบรม
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2564,19:43   อ่าน 25 ครั้ง