ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรโครงการห้องเรียนสีขาว ครั้งที่ 2
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางประกาทิพย์ ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาว และมีผลการประเมินระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2564,10:26   อ่าน 12 ครั้ง