ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ติดตามโครงการพระราชดำริโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จำนวน 7 ท่าน เดินทางไป โรงเรียนบ้านหนองแขม อำเภอเชียงดาว และโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนอาโอยามา อำเภอฝาง เพื่อติดตามโครงการพระราชดำริโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2564,18:54   อ่าน 11 ครั้ง