ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารวิชาการ
ผลสอบ RT ชั้นป.1 ปีกศ.62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.29 KB 246931
ผลการทดสอบ O-Net ป.6 ฉบับที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.07 KB 246932
ผลการทดสอบ Onet ป.6 ฉบับที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.35 KB 246927
ผลการทดสอบ O-NET ป.6 ฉบับที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.29 KB 246926
ผลการทดสอบ Onet ป.6 ฉบับที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.16 KB 246932