ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบ O-NET ฉบับที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.16 KB