ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 

                                                     
 ลักษณะภูเขาและพื้นนาราบ
     หมายถึง   รับเด็กนักเรียนซึ่งเป็นทั้งชาวไทยภูเขาและชาวไทยพื้นราบ

 ต้นไม้                                      หมายถึง   การให้ร่มเงา  ความร่มเย็น ความสมบูรณ์

 ช้าง                                         หมายถึง   สัญลักษณ์ของเชียงใหม่(ช้างเผือกในเรือนแก้ว)

 ลักษณะเด็กชายหญิงสองคน   หมายถึง   โรงเรียนรับนักเรียนทั้งชายและหญิง

 มือสองข้าง                              หมายถึง    การโอบอุ้ม สงเคราะห์ ช่วยเหลือ

 ตัวหนังสือด้านล่าง                   หมายถึง    ชื่อของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
 
 

สีประจำโรงเรียน           น้ำเงิน - แสด

อักษรย่อโรงเรียน          ศส.ชม.