ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
154 หมู่ 4 ถนนโชตนา   ตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรศัพท์ 053-121131
Email : sscm.officer@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน